Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru

we Wrocławiu

ul. Wittiga 10, 51-628 Wrocław, biuro@pamiecsybiru.wroclaw.pl, Konto: 59 1750 0012 0000 0000 3563 8587

ResponsiveVoice Text To SpeechResponsiveVoice used under Non-Commercial License

Sanktuarium Golgoty Wschodu

SANKTUARIUM GOLGOTY WSCHODU mieści się u Ojców Redemptorystów w parafii rzymsko-katolickiej pw. NMP – Matki Pocieszenia we Wrocławiu, przy ul. E. Wittiga 10.

Proboszcz śp. Ojciec Stanisław Golec, wraz z parafianami, zainicjował rozpowszechnianie kultu Maryjnego, rozpoczynając od budowy GROTY MARYJNEJ, dla godnego przyjęcia w roku 1994 kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej – Królowej Polski.

Dla pogłębienia wymowy WIARY połączonej u Polaków zawsze z PATRIOTYZMEM i umiłowaniem WOLNOŚCI, w murze tworzącym całość z GROTĄ już w roku 1994, usytuowano wnękę kryjącą szczątki mundurów i pasów pomordowanych w roku 1940 polskich policjantów, osadzonych przez służby NKWD w obozie Miednoje. W roku 2005, po symbolicznym pogrzebie odprawionym z honorami wojskowym, poniżej wnęki usytuowano trumnę z siedmioma czaszkami polskich oficerów, których szczątki wydobyto z dołów śmierci w Katyniu w roku 1943 przez prof. Gerharda Butza z ówczesnego Breslau, uczestnika Międzynarodowej Komisji. Trumnę poświęcił ks. prałat Zdzisław Peszkowski, kapelan Rodzin Katyńskich, więzień obozu w Kozielsku.

Dla umożliwienia szerszej ekspozycji ZNAKÓW historycznej PAMIĘCI został wzniesiony, za GROTĄ MARYJNĄ, mur – PANTEON PAMIĘCI, na którym zostały wmurowane tablice ORGANIZACJI KOMBATANCKICH walczących o wolność Polski od roku 1939 po rok 1956, jak również osób indywidualnych dotkniętych MARTYROLOGIĄ WSCHODU I ZACHODU.

W akademickim kościele usytuowano WIZERUNEK MATKI BOŻEJ KATYŃSKIEJ pobłogosławiony przez Ojca Świętego Jana Pawła II, w roku 1997 podczas 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, który odbył się we Wrocławiu, oraz SYBIRACKI KRZYŻ z odciśniętymi dłońmi żyjących Zesłańców i symboliczną bryłą kazachstańskiej ziemi z odciskami bosych stóp Zesłańców i ich wnuków. W 2003 roku została otwarta IZBA PAMIĘCI – małe muzeum z wystawienniczymi gablotami mieszczącymi dokumenty, pamiątki i publikacje ORGANIZACJI KOMBATANCKICH oraz Dolnośląskiej Chorągwi ZHP, współpracujących z kustoszem SANKTUARIUM GOLGOTY WSCHODU i jednocześnie proboszczem parafii Ojcem Damianem Simoniczem. Zbieranie dokumentów, pamiątek i publikacji rozpoczęto w 1997 roku. Otwarcie IZBY PAMIĘCI umożliwiło znaczne, dydaktyczne poszerzenie lekcji żywej historii, prowadzonych bezpłatnie dla szkolnej młodzieży oraz turystów.

Od wielu lat, zawsze w drugą sobotę września, o stałej godzinie 11.00, w ceremoniale wojskowym z Apelem Poległych i salwą honorową, jest celebrowana Msza św. w INTENCJI OJCZYZNY, z udziałem przedstawicieli duchowieństwa kurialnego, władz państwowych, samorządowych, pocztów sztandarowych, organizacji kombatanckich, pedagogów i uczniów licznych szkół oraz parafian. Przypomina ona dwie tragedie: 1 i 17 września 1939 roku.

Dorobek pracy prowadzonej od lat w SANKTUARIUM GOLGOTY WSCHODU dokumentują: – statystyka lekcji „żywej historii” i corocznych spotkań z pedagogami; – wpisy do Księgi Pamiątkowej; – informatory o SANKTUARIUM GOLGOTY WSCHODU; – film o SANKTUARIUM autorstwa i reżyserii Zofii Helwing – honorowego prezesa Związku Sybiraków Oddział Wrocław.

Współzałożycielami SANKTUARIUM GOLGOTY WSCHODU od roku 1994 byli: Dolnośląska Rodzina Katyńska; Związek Sybiraków Oddział Wrocław wraz z Sybirakami Afrykańczykami z „Klubu pod Baobabem” i Kołem Wychowanków Polskich Szkół Isfahan – Liban. Zaproszeni do współpracy zostali przedstawiciele organizacji kombatanckich legitymujących się przeżytą MARTYROLOGIĄ WSCHODU I ZACHODU, takich jak: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Okręg Dolnośląski; Ogólnopolski Związek Żołnierzy Batalionów Chłopskich; Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych; Związek Młodocianych Więźniów Politycznych „Jaworzniacy”; Polacy „spod Znaku Rodła”; Dolnośląska Chorągiew ZHP - spadkobiercy Szarych Szeregów walczących o wolność Polski harcerzy z Szarych Szeregów; Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru we Wrocławiu.

Biorąc pod uwagę zmniejszającą się liczbę godzin historii w szkołach, uważamy, że lekcje „żywej historii” prowadzone we wrocławskim SANKTUARIUM GOLGOTY WSCHODU i stworzone społecznie przez miłośników historii, stają się nie tylko ważnym uzupełnieniem edukacji historycznej z udziałem świadków, ale także źródłem wiedzy o wartości i znaczeniu patriotyzmu, tak w czasie wojennych zmagań w obronie Ojczyzny, jak i w czasach pokojowych dla utrzymania zdobytej wolności i pozycji Polski na arenie międzynarodowej.

Jesteśmy przekonani, że wrocławskie SANKTUARIUM GOLGOTY WSCHODU jest DOBREM NARODOWYM i zasługuje na to, by nosić znamienitą nazwę MIEJSCA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, stworzonego przez świadków dla przyszłych pokoleń.