Formularz zgłoszeniowy V Konkursu Recytatorskiego Poezji Sybirackiej Wiersze ojców naszych

W celu zgłoszenia uczestników należy wypełnić poniższy formularz i postępować według dalszych wskazówek.

SZKOŁA
nazwa szkoły
ulica, numer
kod pocztowy
miejscowość
Szkolny Koordynator Konkursu
imię i nazwisko SKK
e-mail SKK
telefon SKK
UCZESTNIK NR 1
imię ucznia
nazwisko ucznia
klasa
tytuł utworu
autor utworu
czas recytacji [min.]
imię i nazwisko nauczyciela
UCZESTNIK NR 2
imię ucznia
nazwisko ucznia
klasa
tytuł utworu
autor utworu
czas recytacji [min.]
imię i nazwisko nauczyciela