Wyniki III Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Sybirackiej "Wiersze ojców naszych" z dn. 14.02.2019 r.
w kategorii szkoły podstawowe kl. 7-8 i 3 gimnazjum

Laureaci:
I miejsce: Maciej Gmur, SP 3 im. A. Fiedlera w Polkowicach
II miejsce: Amelia Pawłowska, SP 6 im. Polskich Olimpijczyków w Oławie
III miejsce: Weronika Bondaruk, SP 61 im. J. Korczaka we Wrocławiu

Wyróżnienia:
Katarzyna Kołodyńska, Powiatowe Gimnazjum Sportowo-Językowe w Trzebnicy
Julia Gapska, SP im. Jana Pawła II w Smolniku
Maja Wesołek, SP 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach

Gratulujemy!!
Wyniki III Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Sybirackiej "Wiersze ojców naszych" z dn. 15.02.2019 r.
w kategorii szkoły podstawowe kl.4-6

Laureaci:
I miejsce: Emilia Dolata, SP Zdrój we Wrocławiu
II miejsce: Krzysztof Miś, SP im. Małego Księcia w Wiszni Małej
III miejsce: Wiktoria Pilc, SP w Boleścinie

Wyróżnienia:
Maria Sztyglic, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Korczaka w Wysokiej
Veronika Kornaha, SP im. Małego Księcia w Wiszni Małej
Mateusz Monczak, Zespół Szkół Sportowych w Lubinie

w kategorii szkoły ponadgimnazjalne

Laureaci:
I miejsce ex aequo: Dawid Kusibab, ZS Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza w Lubaniu
I miejsce ex aequo: Julia Macioszczyk, I LO im. M. Kopernika w Lubinie
I miejsce ex aequo: Kinga Kępa, II LO im. S. Banacha w Świdnicy

Wyróżnienia:
Michał Szumski, ZSP im. M. Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
Monika Padewska, III LO im. A. Mickiewicza we Wrocławiu
Natalia Szostak, VIII LO im. B. Krzywoustego we Wrocławiu

Gratulujemy!!!

O nas

logo Stowarzyszenialogo Wrocławia

Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru we Wrocławiu zarejestrowano w 2011 r.

Pani Zofia Helwing – 1. honorowa Prezes Związku Sybiraków we Wrocławiu- z Panem Włodzimierzem Kowalczykiem, w oparciu o zalecenia ZG Związku Sybiraków, zainicjowali powstanie Stowarzyszenia. Świadomi konieczności zapewnienia w przyszłości kontynuacji działań realizowanych przez Związek Sybiraków, zachęcili młodszych przyjaciół, którzy znają temat „nieludzkiej ziemi” do założenia stowarzyszenia. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób, których misją i celem działania jest zachowanie i przekazywanie prawdy historycznej o ofiarach oraz miejscach martyrologii Polaków deportowanych na Syberię i do Kazachstanu.

img00085.jpg

Przedstawiciele Zarządów Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru i Związku Sybiraków
we Wrocławiu
z pocztem sztandarowym Kapituły Pamięci.

Są wśród nas przedstawiciele m.in administracji publicznej, nauczyciele, harcerze i sympatycy Sybiraków. Wielu z nas jest wnukami zesłańców Sybiru. Łączy nas chęć do społecznego działania, ukierunkowanego na ocalenie od zapomnienia i przekazywanie następnym pokoleniom prawdy historycznej o Nich. Otrzymaliśmy patronaty dla naszych działań od Prezydenta Wrocławia, Ośrodka Pamięć i Przyszłość i Kuratora Oświaty. Udało się nam uczynić Izbę Pamięci przy Sanktuarium Golgoty Wschodu stałym miejscem niekonwencjonalnej i atrakcyjnej edukacji patriotycznej - szczególnie młodzieży oraz spotkań wrocławskich kombatantów.

Od 2012 r. realizujemy zadanie publiczne pn. „Upamiętnianie historii wrocławskich kombatantów i osób represjonowanych - poznawanie martyrologii Polaków na Wschodzie w Izbie Pamięci”.

Główne działania w zakresie realizacji programu edukacyjnego:

  • PROWADZENIE LEKCJI „ŻYWEJ HISTORII” I SEMINARIUM DLA NAUCZYCIELI ORAZ PRZEWODNIKÓW W IZBIE PAMIĘCI GOLGOTY WSCHODU: W nieodpłatnych lekcjach w 2014 r. wzięło udział prawie 1000 osób, a 700 przy okazji wielu uroczystości patriotycznych obejrzało Znaki Pamięci na terenie wrocławskiego Sanktuarium Golgoty Wschodu.
  • ORGANIZACJA SPOTKAŃ MIĘDZYPOKOLENIOWYCH I UDZIAŁ W NICH: Współpraca z instytucjami, szczególnie ze szkołami i ZHP, m.in. przy przygotowaniu i realizacji uroczystości sybirackich, Marszu Pamięci Golgoty Wschodu, wystaw, konkursów, opieki nad Znakami Pamięci i edukacji patriotycznej. Uświetnianie wszystkich uroczystości kombatanckich, np. występy uczniów przygotowanych pod kierunkiem nauczycieli-członków Stowarzyszenia, wręczanie upominków, wspólne składanie wieńców przy okazji uroczystości sybirackich.
  • PREZENTOWANIE WYSTAW O GOLGOCIE WSCHODU STOWARZYSZENIA I OŚRODKA PAMIĘĆ I PRZYSZŁOŚĆ W CELU POGŁĘBIENIA ŚWIADOMOŚCI HISTORYCZNEJ WROCŁAWIAN: Wrocławianie obejrzeli wystawy w Rynku, Urzędzie Wojewódzkim, Kuratorium i szkołach.
  • COROCZNY UDZIAŁ W EUROPEJSKICH DNIACH DZIEDZICTWA NA DOLNYM ŚLĄSKU: We wrześniu zapoznanie Dolnoślązaków z wyjątkowymi miejscami: Sybirackie Znaki Pamięci, Sanktuarium Golgoty Wschodu i Izba Pamięci.
  • PRZYJMOWANIE OD KOMBATANTÓW PAMIĄTEK, PUBLIKACJI I DOKUMENTÓW DO IZBY PAMIĘCI: Uroczyste przekazywanie w darze ołtarza URN Z ZIEMIĄ PRZYWIEZIONĄ Z SYBERII. Zarchiwizowanie m.in. 180 zdjęć z tułaczki Sybiraków-Afrykańczyków, przekazanych także do Muzeum Historii Sybiraków w Białymstoku.
  • WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI, ORGANIZACJAMI SYBIRACKIMI I SZKOŁAMI, SZCZEGÓLNIE KAPITUŁAMI PAMIĘCI: Wypracowanie wspólnych sposobów i zasad służących zachowaniu pamięci o Golgocie Wschodu. Pozyskiwanie sprzymierzeńców i wspieranie się w różnych działaniach. Korespondencja z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwestii nadania statusu Miejsca Dziedzictwa Narodowego i nagrody Kustosza Pamięci. Organizacja konkursów międzyszkolnych: na logo Stowarzyszenia, fotoreportaż z lekcji „żywej historii” w Golgocie Wschodu”. Udział w pracach komisji konkursu Kuratorium „ Losy Polaków na Wschodzie…”

Stowarzyszenie dokumentuje wszystkie działania w formie kroniki, nagrań i sprawozdań merytorycznych składanych do Gminy Wrocław oraz wpisów na stronie internetowej: http://pamiecsybiru.wroclaw.pl. Umieszcza informacje, artykuły ze szkół na stronach internetowych rad osiedli, Kuratorium i lokalnej prasy.

hor divider
IP Geolocation by geoPlugin